Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2012

Kotlet-Bojowy
Kotlet-Bojowy
2037 a0e1
Reposted fromdumbscream dumbscream viawastedspace wastedspace
Kotlet-Bojowy
2583 6a8e
Reposted fromsratatata sratatata viawastedspace wastedspace
Kotlet-Bojowy
3082 098e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viawastedspace wastedspace
Kotlet-Bojowy
Piękno tego kraju staje się częścią mnie. Czuję się bardziej bezstronny i jakiś łagodniejszy... Mam tu kilkoro dobrych przyjaciół, ale nikogo, kto zrozumiałby, dlaczego tu jestem i co tu robię. W ogóle nie znam nikogo, kto zrozumiałby więcej niż odrobinę; zaszedłem już za daleko w swej samotności. Nigdy nie satysfakcjonowało mnie życie, jakie prowadzi większość ludzi. Chcę żyć pełniej i bardziej intensywnie.
— Everett Ruess
Reposted fromfelicka felicka viarudykon rudykon

May 15 2012

Kotlet-Bojowy
Kotlet-Bojowy
9763 36b7 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viawastedspace wastedspace
Kotlet-Bojowy
poznam wszystkie tajemnice
pełne osobistych znaczeń
filmy które cię śmieszą
książki przy których płaczesz
chcę znać wszystkie sekrety
wszystkie najmniejsze żądze
powiedz czego się boisz
na co zwykle wydajesz pieniądze
— Cool Kids of Death

May 07 2012

Kotlet-Bojowy
4617 db29
Just some drawing...
Kotlet-Bojowy
4625 b1f6
i chuj.
Reposted frombemypenguin bemypenguin
Kotlet-Bojowy
Fajnie tak patrzeć jak życie przelatuje nam między palcami.
Reposted frommartaaw martaaw
Kotlet-Bojowy
4640 032e
Reposted fromrokskox rokskox
Kotlet-Bojowy
4653 b763 500
Reposted fromkingsizekini kingsizekini
Kotlet-Bojowy
4655 7329
Mr. Ozzy!!!
Reposted fromgilba gilba
Kotlet-Bojowy
4670 e954
Reposted fromrokskox rokskox
Kotlet-Bojowy
Reposted fromillidan illidan
Kotlet-Bojowy
4675 b4a4
Reposted fromMoRo MoRo
Kotlet-Bojowy
4677 a146 500
Valkyries ride
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps
Kotlet-Bojowy
4690 40e2 500
Reposted fromtosha tosha

May 04 2012

Kotlet-Bojowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl